Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ O ιστότοπος www housin com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης επίπλων και προϊόντων οικιακού εξοπλισμού Marketplace που διατηρεί η εταιρία με την επωνυμία με επωνυμία VIRAL NETWORK OE με Α Φ Μ 801053527 Δ Ο Y

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O ιστότοπος www.housin.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης επίπλων και προϊόντων οικιακού εξοπλισμού (Marketplace) που διατηρεί η εταιρία με την επωνυμία με επωνυμία "VIRAL NETWORK OE", με Α.Φ.Μ: 801053527, Δ.Ο.Y: Δ΄ Αθηνών και η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στη Αθήνα επί της οδού Κολοκοτρώνη 15, ΤΚ 10562, Τηλ: 2103224198, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@housin.gr και με αριθμό ΓΕΜΗ: 147957701000.

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει το πρώτο στην ελληνική αγορά online marketplace κατασκευαστών επίπλων και ειδών σπιτιού και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας εξασφαλίσει μία εύκολη περιήγηση σε αυτό καθώς και ένα ασφαλές περιβάλλον για να διενεργήσετε τις συναλλαγές σας. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το διαδικτυακό μας κατάστημα (marketplace) και σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να συμμορφώνεστε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται διαρκώς και χωρίς προειδοποίηση.

Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, που διέπουν τις σχέσεις της εταιρίας με τον εκάστοτε πελάτη χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν ορισθεί σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Π.Δ. 131/2003, το Π.Δ. 10/2017, καθώς και σύμφωνα με τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΥΑ με αριθμ. 31619Οικ.969/22.03.2017), τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ. 

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές φόρμες (εγγραφής και παραγγελιών).

Ο χρήστης/καταναλωτής συμφωνεί ότι το Housin Marketplace λειτουργεί ως ένας ιστότοπος προσφοράς και πωλήσεων προϊόντων τρίτων και ανεξάρτητων (από την εταιρία)  πωλητών/κατασκευαστών. Οι Πωλητές/Κατασκευαστές είναι οι «πωλητές» των αγαθών σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τις ειδικότερες διατάξεις περί ηλεκτρονικού εμπορίου και περί προστασίας των καταναλωτών και είναι υπεύθυνοι για όλες τις απορρέουσες από τις ανωτέρω διατάξεις υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται/παρέχονται από τον Πωλητή/Κατασκευαστών. Τα ανωτέρω δεν δύνανται να περιορίσουν ή τροποποιήσουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του πελάτη/καταναλωτή που προβλέπονται από το νόμο και δεν δύνανται εκ του νόμου να περιοριστούν ή τροποποιηθούν. Ο χρήστης/καταναλωτής συμφωνεί ότι η εταιρία δεν είναι αντιπρόσωπος του καταναλωτή ή του Τρίτου Πωλητή και δεν έχει εξουσιοδότηση να ενεργεί για λογαριασμό του καταναλωτή ή για λογαριασμό του Τρίτου Πωλητή/Κατασκευαστή.

2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σαν σύνολο, καθώς και το σήμα του, το λογότυπό του, οι επιμέρους εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, videos αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας μας "VIRAL NETWORK OE" (εκτός από το υλικό που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των τρίτων πωλητών/κατασκευαστών, για το οποίο έχουν παράσχει ρητή συγκατάθεση προς παρουσίασή του και χρήση) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται να αποτελέσει ολικά η μερικά αντικείμενο αντιγραφής ή απομίμησης, τροποποίησης, πώλησης, αναπαραγωγής, διάδοσης, αναδημοσίευσης, εκτός αν ρητά η εταιρία το επιτρέψει.

Οι εικόνες των προϊόντων που αναρτούμε στον διαδικτυακό μας τόπο παρέχονται από τους τρίτους Πωλητές/Κατασκευαστές. Η εταιρία μας ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τυχόν παραβιάσεις των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τις εικόνες αυτές, όπως και σχετικά με το ίδιο το υπό πώληση προϊόν κι ότι σε κάθε περίπτωση υπόλογος είναι αποκλειστικά ο Τρίτος Πωλητής/Κατασκευαστής.

2.3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (links) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITE

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες οι οποίες είναι υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών) σε σχέση με την εταιρία μας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών ή διαφημιστικών banner. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη σας ή τη χρήση των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουμε, μπορείτε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στους χρήστες των ιστοσελίδων αυτών, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη.

2.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη θα παρακαλούσαμε τα σχόλια που υποβάλλετε για τους Τρίτους Πωλητές όπως και για την εταιρία μας στο Housin Marketplace να είναι ειλικρινή και ακριβή και να απέχετε από απρεπείς ή υβριστικές εκφράσεις στα σχόλια που υποβάλλετε. Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμφωνείτε ότι η εταιρία μας μπορεί να δημοσιεύσει τα σχόλιά σας χωρίς πληρωμή ή οποιαδήποτε άλλη τυχόν υποχρέωση προς εσάς, παρέχοντάς μας ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση προς τούτο. Με την αποδοχή των παρόντων συμφωνείτε ότι η εταιρία μας μπορεί να επεξεργαστεί τα σχόλια σας με οποιονδήποτε τρόπο η εταιρία θεωρεί κατάλληλο και ότι η εταιρία μπορεί να αφαιρέσει τα σχόλια σας ανά πάσα στιγμή.

 

2.5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Το  Housin marketplace εγγυάται την ασφάλεια της περιήγησης σας στο ιστότοπο και των συναλλαγών σας.  Όλα τα δεδομένα του χρήστη (προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις, αριθμοί πιστωτικών καρτών) κρυπτογραφούνται με την χρήση πρωτοκόλλου SSL, δηλαδή την ισχυρότερη υπάρχουσα κρυπτογράφηση, ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα κατά την εισαγωγή ή την τροποποίησή τους. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.  

 

2.6 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
  
Το  Housin marketplace παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του την πρόσβαση σε υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων των υποψήφιων μελών.  Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης συμπληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η εταιρία θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name), το οποίο ο ίδιος θα έχει ορίσει και για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά γα την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. 

 

2.7. COOKIES

Όπως κάθε ιστότοπος στο διαδίκτυο έτσι και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου η εταιρία να έχει παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και υπηρεσίες (π.χ. διεκπεραίωση παραγγελιών) κάθε φορά που κάποιος χρήστης ή επισκέπτης επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ειδικότερα σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

- Google Analytics

- Google (σε περίπτωση σύνδεσης με G λογαριασμό)

- FB (σε περίπτωση σύνδεσης με FB λογαριασμό)

- AddThis (για δυνατότητα sharing των προϊόντων και των εταιριών)

- Housin cookies (για λόγους, σύνδεσης, καλαθιού)

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία που μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του εκάστοτε πελάτη χρήστη ή επισκέπτη και χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις, που έχει πραγματοποιήσει κατά την επίσκεψη του στο ηλεκτρονικό κατάστημα και οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στις επόμενες επισκέψεις του.

Τα cookies δεν προξενούν κινδύνους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επισκέπτη ή πελάτη που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα αν το επιθυμεί κανείς να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies στον σκληρό του δίσκο, να επιλέξει να απορρίψει την εγκατάσταση νέων cookies στον υπολογιστή του ή και να ερωτάτε εάν επιθυμεί ένα cookie να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του.

2.8.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ
  
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.  

Η εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα. Ωστόσο αμέσως μόλις περιέρχονται σε γνώση της τυπογραφικά λάθη ή άλλα σφάλματα θα διορθώνονται άμεσα. Επίσης η εταιρία δεν εγγυάται ότι η παρούσα ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «υιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

 

3. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3.1. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (Marketplace) ανήκουν στους επιμέρους Πωλητές/Κατασκευαστές και για το λόγο αυτό υπάρχει ευκρινής ένδειξη δίπλα από κάθε προϊόν. Επιπλέον, κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος περιέχονται τα χαρακτηριστικά του και οι τεχνικές προδιαγραφές του, όπως αυτά γνωστοποιούνται στην εταιρία μας από τον κάθε επιμέρους Πωλητή/Κατασκευαστή και περιέχονται κι οι ειδικοί όροι πώλησης που αφορούν συγκεκριμένα τα προϊόντα του κάθε επιμέρους Πωλητή (όπως χρόνος παράδοσης, έξοδα αποστολής κ.α.). Η τιμή του κάθε προϊόντος είναι σε Ευρώ (€) και συμπεριλαμβάνει και τον ΦΠΑ 24%. Η Εταιρία καθ’ υπόδειξη του εκάστοτε Τρίτου Πωλητή/Κατασκευαστή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς την παροχή ενημέρωσης ή ανακοίνωσης. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συνάπτονται απευθείας μεταξύ του Πωλητή/Κατασκευαστή/ και του χρήστη/καταναλωτή.

3.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως. Συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των προϊόντων που επιλέχθηκαν για την αγορά στην αναγραφόμενη τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) πλέον των εξόδων αποστολής. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας πραγματοποιείται με την αποδοχή των παρόντων Όρων, την οριστική υποβολή αυτής. Μετά την αποδοχή της θα λάβετε από την εταιρία στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης ότι η παραγγελία σας καταχωρήθηκε επιτυχώς στο σύστημα της εταιρίας μας κι ότι η ηλεκτρονική πληρωμή πραγματοποιήθηκε επιτυχώς (confirmation mail), το οποίο δεν συνιστά αποδοχή της πρότασής σας για αγορά των επιλεχθέντων προϊόντων. Η αποδοχή της πρότασής σας γίνεται μόνο μετά από επιβεβαίωση των στοιχείων και της διαθεσιμότητας των προϊόντων που επιλέξατε. Η σύμβαση αγοραπωλησίας καταρτίζεται μόνον όταν υπάρχει η ένδειξη «Διαθέσιμο προς αποστολή» στο λογαριασμό σας ως μέλους ή όταν λάβετε σχετικό email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. 

Μέχρι το σημείο της Οριστικής Υποβολής, ο πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την προς ολοκλήρωση παραγγελία του οποιαδήποτε στιγμή. Από την στιγμή της Οριστικής Υποβολής και μετά, η ακύρωση πραγματοποιείται με δήλωση προς τον Τρίτο Πωλητή/Κατασκευαστή στα στοιχεία επικοινωνίας που σας έχουν γνωστοποιηθεί με την υποβολή της παραγγελίας σας, καθώς και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην εταιρία μας στην εξής διεύθυνση επικοινωνίας: info@housin.gr  με ένδειξη «Ακύρωση Παραγγελίας» και τον κωδικό αυτής, μέσα σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών.

3.3 ΠΛΗΡΩΜΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρία ενεργεί ως Συνεργάτης των Τρίτων Πωλητών/Κατασκευαστών για την παρουσίαση και πώληση των προϊόντων τους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα (Housin Marketplace). Ο Χρήστης/Καταναλωτής δια των παρόντων όρων εξουσιοδοτεί την εταιρία ή/και τρίτο συνεργαζόμενο με την εταιρία νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών να πραγματοποιεί εισπράξεις χρημάτων από τον Καταναλωτή για λογαριασμό των Τρίτων Πωλητών και για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας (αναφορικά με την συμφωνημένη προμήθεια των παρεχόμενων υπηρεσιών της). Η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω του πρωτοκόλλου ασφαλείας Τεχνολογίας (Security Certificate & SSL Technology). Η εταιρία συνεργάζεται με την εταιρία Every Pay για τις ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιούνται στο παρόν κατάστημα. Σας παραθέτουμε το κάτωθι ενημερωτικό χωρίο για την Everypay:

«Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η EveryPay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της EveryPay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bitSSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Diners & Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή»

Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες (VISA, MasterCard, Maestro), ή άλλο τρόπο πληρωμής που καθορίζει η εταιρία κατά την αποκλειστική της κρίση. Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι δεν παρέχει πληροφορίες της κάρτας του πελάτη στον Τρίτο Πωλητή.   Σε περίπτωση που η κάρτα σας έχει χρεωθεί από τρίτο άτομο χωρίς την αποδεδειγμένη συγκατάθεση σας, δικαιούστε να ακυρώσετε τη χρέωση της κατόπιν αιτήματος στην Τράπεζα, στην οποία εκδώσατε τη πιστωτική σας κάρτα.

3.4. ΤΡΟΠΟΣ-ΚΟΣΤΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κατόπιν ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, το προϊόντα που έχετε παραγγείλει σας αποστέλλονται μέσω εταιρίας αποστολής, το αργότερο εντός 30 ημερών (με εξαίρεση τα προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά που επιθυμείτε κατόπιν ειδικής παραγγελίας), από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας στη διεύθυνση που εσείς ορίσατε κατά τη διεξαγωγή της παραγγελία σας, την οποία η εταιρία μας αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει στον Τρίτο Πωλητή/Κατασκευαστή σύμφωνα με την ρητή συγκατάθεσή σας που παρέχετε με την αποδοχή της παρούσας συναλλαγής. Το κόστος αποστολής, το οποίο αναλαμβάνετε εσείς, και ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από  έκαστο Πωλητή/Κατασκευαστή.

3.5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που αγοράσατε μέσω του ιστότοπου μας (Housin Marketplace) δεν μπορείτε να τα επιστρέψετε στην εταιρία μας. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στον Τρίτο Πωλητή/Κατασκευαστή στη διεύθυνση που σας έχει γνωστοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Μετά την παρέλευση του διαστήματος υπαναχώρησής σας (σύμφωνα με τα κατωτέρω βλ. όρος 7) πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Τρίτο Πωλητή για τυχόν επιστροφές προϊόντων που επιθυμείτε να κάνετε.

3.6. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (Housin Marketplace)

Αν παραγγείλετε ένα προϊόν Τρίτου Πωλητή/Κατασκευαστή, η εταιρία μας θα παραμείνει το σημείο επαφής για τυχόν ερωτήσεις και θα φροντίσει να διευκολύνει την επικοινωνία σας με τον Τρίτο Πωλητή/Κατασκευαστή, εφόσον απαιτηθεί. Για το λόγο αυτό διαθέτει τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε στην εξής διεύθυνση επικοινωνίας: info@housin.gr και στο τηλέφωνο: 2103224198

Τα νόμιμα δικαιώματά σας από την αγοραπωλησία δεν επηρεάζονται από την επικοινωνία σας με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας μας. Ωστόσο διευκρινίζεται ρητά ότι η εταιρία δεν παρέχει καμία υποστήριξη Πελατών για οποιαδήποτε αγορά προϊόντων Τρίτων Πωλητών στο Housin Marketplace και ο Πελάτης συμφωνεί ότι η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή οποιασδήποτε τέτοιας υποστήριξης. Εάν έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε ή την αποστολή του, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Τρίτου Πωλητή μπορούν να βρεθούν στις λεπτομέρειες της παραγγελίας που βρίσκονται στο λογαριασμό του ή στο email που έχετε λάβει με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

3.7.ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε το προϊόν χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παραλάβατε μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη πληρωμής) και να ενημερώσετε τόσο τον Τρίτο Πωλητή/Κατασκευαστή όσο και την εταιρία μας για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό) που θα βρείτε εδώ. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ασκηθεί για αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένα για το συγκεκριμένο πελάτη.

Για επιστροφές που γίνονται μετά το πέρας των 14 ημερών είναι στη διακριτική ευχέρεια του Τρίτου Πωλητή/Κατασκευαστή η αποδοχή ή μη. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή/Κατασκευαστή στα στοιχεία επικοινωνίας του που σας έχουν γνωστοποιηθεί μα την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση που συνάπτεται μέσω του ιστότοπου με τον Τρίτο Πωλητή/Κατασκευαστή, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση και θα παραλάβουμε το προϊόν, εφόσον το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό.

Εάν το επιστραφέν προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητα δική σας ή έχει μειωθεί η αξία του από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, ο Τρίτος Πωλητής/Κατασκευαστής του προϊόντος θα εκτιμήσει την αξία των ζημιών και το ύψος της μείωσης της αξίας και σε περίπτωση που αυτός υποχρεωθεί να προβεί σε επιστροφή χρημάτων σε εσάς, το αντίστοιχο ποσό της ζημίας θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό της επιστροφής.

Σας συμβουλεύουμε οι αποστολές των επιστροφών σας να πραγματοποιούνται με secure delivery για μεγαλύτερη ασφάλεια και πάντα να διατηρείτε το απόκομμα της αποστολής σας έως την επιβεβαίωση παραλαβής του από εμάς. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή καταστροφές κατά την μεταφορά αποστολής των επιστροφών σας. Όλα τα προϊόντα αποτελούν δική σας ευθύνη από τη στιγμή της παραλαβής τους, έως και τη στιγμή που ο Τρίτος Πωλητής/Κατασκευαστής θα λάβει την επιστροφή.

3.8. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν σας ικανοποιεί πλήρως παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή/Κατασκευαστή στα στοιχεία επικοινωνίας του που σας έχουν γνωστοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.  Ο Τρίτος Πωλητής/Κατασκευαστής του προϊόντος έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλεί μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση αγοράς με έκπτωση έχετε δικαίωμα επιστροφής και αλλαγής με προϊόν αξίας ίσης με την αγορά σας ακόμα και μετά τη λήξη της προσφοράς.

3.9.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ -ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτά. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις χωρίς κάποια προειδοποίηση κι οι οποίοι θα ισχύουν από την ημέρα ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (marketplace) και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους Συναλλαγών υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε πελάτη, χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι προτεραιότητα της εταιρίας μας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως αυτός τροποποιήθηκε κι ισχύει, καθώς και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (γνωστού ως “ΓΚΠΔ” GDPR) της ΕΕ.

Με την επίσκεψή σας στο Housin marketplace αποδέχεστε δίνοντας την ρητή σας συγκατάθεση την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους και αυστηρά καθορισμένους σκοπούς, που σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Την ως άνω συγκατάθεση μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε ή να την τροποποιήσετε. Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνει από εμάς για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωσή μας είτε για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας που κυρίως σχετίζονται με την επιχειρηματική μας δράση.

Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην των τρίτων Πωλητών/Κατασκευαστών των προϊόντων, της εταιρίας, η οποία παρέχει, συντήρηση της ιστοσελίδας μας, του ιδρύματος πληρωμών που πραγματοποιεί τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις εταιρίες αποστολών, από τους οποίους απαιτούμε να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

Για την οποιαδήποτε διεκπεραίωση συναλλαγής με τον παρόν διαδικτυακό τόπο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και τα στοιχεία πληρωμής σας. Για την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν είναι αναγκαία η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων παρά μόνο αν επιθυμείτε να προβείτε σε περαιτέρω υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στη χρήση της υπηρεσίας αλληλογραφίας για την υποβολή μηνύματος προς την εταιρία μας, καθώς θα σας ζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Η υποβολή προσωπικών δεδομένων από ανηλίκους διαγράφεται άμεσα από το αρχείο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι εφικτή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων.

Από τον Ν. 2472/1997 αλλά και τον ΓΚΠΔ προβλέπονται ενισχυμένα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) και ειδικότερα το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε και τον τρόπο επεξεργασίας, το δικαίωμα διόρθωσης αυτών ή και επικαιροποίησής τους, της διαγραφής αυτών, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών και το δικαίωμα φορητότητας.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας είτε τηλεφωνικά στον αριθμό : 2103224198 είτε με email στη διεύθυνση gdpr@housin.gr και θα ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας εντός ενός μήνα, εκτός αν η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας τους σχετικούς λόγους.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και για το δικαίωμά του, υποβολής των δεδομένων αυτών.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η www.housin.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης της, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Η εταιρία μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας, αποστέλλοντας είτε στην ηλεκτρονική ταχυδρομική σας διεύθυνση είτε μέσω μηνύματος στο κινητό σας τηλέφωνο ενημερώσεις σχετικά με καινούργια προϊόντα ή ενημερώσεις για τυχόν τρέχουσες προσφορές. Όταν μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό της εταιρίας μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγγραφη συμμόρφωση τους με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας. Εκτός των όσων αναφερομένων, η εταιρία δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.